Pastayı dilimlerken dağılmaması için bu yöntem çok pratik